ELTOM.TECH

PRACOWNIA PROJEKTOWA
SIECI I INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

OFERTA

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Go to STACJE TRANSFORMATOROWE

STACJE TRANSFORMATOROWE

Stacje kontenerowe, napowietrzne, podziemne oraz wnętrzowe.

Go to INSTALACJE WNĘTRZOWE

INSTALACJE WNĘTRZOWE

Projekty budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.

Go to INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

INSTALACJE ZEWNĘTRZNE

Projekty przyłaczy, linii oraz sieci zarówno napowietrznych jak i kablowych. Usunięcie kolizji z projektowaną infrastrukturą.

Go to POMIARY

POMIARY

Badania i pomiary odbiorcze. Badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne).

GOT LIGHT?
eltom.TECH

ZESPÓŁ

Biuro tworzy zgrany zespół specjalistów uzupełniających się nawzajem z zakresu szeroko pojętej elektrotechniki, energetyki.

Celem naszej firmy jest dostarczenie w sposób kompleksowy i terminowy najwyższej jakości usług. Zapraszam do składania zapytań na wycenę usług.
T: 505 84 12 12

KONTAKT

Kontakt / Zapytanie ofertowe
email: biuro@eltom.tech