12/04/2017

Oferta

 STACJE TRANSFORMATOROWE

– Wnętrzowe SN/nN;
– Kontenerowe SN/nN;
– Napowietrzne SN/nN;
– Złącza kablowe SN (3,4-polowe i więcej)
– Układy pomiarowe
– Telemechanika

PROJEKTY

Sieci zewnętrzne:
– Linie kablowe i napowietrzne SN;
– Linie kablowe i napowietrzne nN;
– Przyłącza kablowe i napowietrzne SN;
– Przyłącza kablowe i napowietrzne nN;
– Usuwanie kolizji z sieciami energetycznymi;

Instalacje wnętrzowe w budynkach:
– Jednorodzinnych;
– Wielorodzinnych;
– Użyteczności publicznej;
– Halach i obiektach przemysłowych;

POMIARY ELEKTRYCZNE

– Rezystancji izolacji przewodów i kabli;
– Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej;
– Badania wyłączników różnicowoprądowych;
– Badania stanu instalacji odgromowej;
– Pomiary rezystancji uziemień;
– Pomiary natężenia oświetlenia;
– Badania okresowe obiektów;

ZIELONA ENERGIA

– Instalacje fotowoltaiczne (ON-GRID, OFF-GRID);
– Konsultacje;
– Pomoc w doborze;